Om Asttro / ॐ एस्ट्रो

News & Update

कुंडली रिपोर्ट , शनि रिपोर्ट , करियर रिपोर्ट , आर्थिक रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट पाए और घर बैठे जाने अपना भाग्य अभी आर्डर करे
❣️❣️ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ।❣️❣️ ज्योतिष: वेद चक्षु नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिव तराय च नमः।।>

Om Asttro / ॐ एस्ट्रो

January 27, 2023 23:37

Category: मुहूर्त्तचिंतामणि

नंदादि संज्ञा और सिद्ध योग ( मुहूर्तचिंतामणिः )

नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता पुर्णेति तिथ्योऽशुभमध्यशास्ताः | सितेऽसिते शस्तसमाधमाः स्युः सितज्ञभौभार्किगुरौ च सिद्धाः || ४ || अर्थात…

तिथियों के स्वामी एवं पर्यायवाची शब्द( मुहूर्त्तचिंतामणिः )

तिथिशा वह्निकौ गौरी गणेशोऽहिर्गुहो रविः | शिवो दुर्गान्तको विश्वे हरिः कामः शिवः शशी || ३ || अर्थात – प्रतिपदा ,…

error: Content is protected !!
Join Omasttro
Scan the code

Om Asttro / ॐ एस्ट्रो

आपका हार्दिक स्वागत करता है ,

ॐ एस्ट्रो से अभी जुड़े 

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Om Asttro / ॐ एस्ट्रो will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.